Microsoft Copilot

Microsoft Copilot – de AI-tool die meeste impact zal maken.

In de constant veranderende wereld van technologie komt af en toe een innovatie langs die de manier waarop we werken radicaal verandert. Na ChatGPT, die het nodige heeft losgemaakt in de wereld, volgt nu Microsoft Copilot.

Microsoft Copilot is een AI-assistent ontworpen om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse taken. Aan de basis van deze tool staat GPT-4, het baanbrekende Large Language Model achter ChatGPT. Copilot zal o.a. assisteren bij het genereren van PowerPoints, het samenvatten van Teams meetings en bij het schrijven van teksten. De productiviteit van zakelijke dienstverleners zal door Microsoft Copilot enorm toenemen. En volgende maand gaat de tool al live voor grote Microsoft klanten (Enterprise customers).

Maar wat is het dan precies? Bekijk de onderstaande video:

Zoals in de bovenstaande video te zien, wordt Copilot erg breed inzetbaar. Daarom hebben wij een aantal use cases opgesomd die de juridische professional in de toekomst dagelijks zal gebruiken:

 • Samenvatten van documenten (zelfs meerdere tegelijk);
 • Controleren op spelling, tone of voice en correctheid direct vanuit Word;
 • Word documenten omzetten naar PowerPoint of andersom;
 • Een geheel bestand (zelfs PowerPoint) vertalen;
 • Teams meetings notuleren en automatisch samenvatten;
 • To do lijsten uit Teams meetings genereren;
 • E-mails genereren direct vanuit Outlook
 • E-mails controleren op spelling, tone of voice en correctheid direct vanuit Outlook;
 • Opmaak van documenten, zoals contracten, gemakkelijk aanpassen
 • En eigenlijk bijna alle functionaliteiten die ChatGPT ook biedt.

De daadwerkelijke impact van Copilot zullen we de komende maanden gaan merken. Omdat deze tool wordt aangestuurd met Natural Language (gewone taal) in plaats van codetaal, zullen juridische professionals de tool waarschijnlijk sneller omarmen. Toch is er nog een aantal uitdagingen die specifiek voor de advocatuur gelden: 

 • Wordt Microsoft 365 al (goed) ingezet door het kantoor?
 • Documenten staan vaak opgeslagen in een DMS, hoe is de connectie tussen Copilot en het DMS?
 • Documenten zijn vaak extra beveiligd door middel van permissies. Copilot werkt met de permissies die zijn ingesteld in de Microsoft tenant. Deze staan echter niet bij elk kantoor al goed ingesteld, dus hier zal goed naar gekeken moeten worden voordat Copilot geactiveerd wordt.
 • Ook Copilot zal (in mindere mate) kunnen hallucineren: output dat goed klinkt, maar niet correct is. Hoe zorgen we dat medewerkers altijd de output checken op correctheid?
 • Wordt de data en computerkracht geleverd vanuit een datacenter dat in de EU ligt, of nog liever in Nederland?

Conclusie

Microsoft Copilot biedt veelbelovende mogelijkheden voor de juridische markt.  Echter, zoals met elke nieuwe technologie, is het van belang om de uitdagingen te erkennen en deze op een verantwoorde manier aan te pakken. Met de juiste training en inzet kan Copilot een waardevolle aanvulling zijn voor elk juridisch team. 

Wat kan je als kantoor nu al doen?

Inlezen, een plan maken en je IT-infrastructuur moderniseren.

Door het lezen van deze blog ben je je al aan het inlezen, dus goed bezig! Daarnaast kan je vandaag de dag al goed in kaart brengen wat er in het kantoor zou moeten veranderen om AI-tools zoals Copilot in de toekomst te kunnen gebruiken. Bestaat er intern een 5-jaren plan voor de IT-inrichting, probeer deze dan versneld uit te voeren. Bestaan er nog applicaties die vervangen dienen te worden of zelfs end-of-life zijn? Geef deze projecten dan een hogere prioriteit. Niemand weet precies hoe veel effect deze tools zullen hebben, maar het optimaliseren van je IT-infrastructuur is hoe dan ook een goed idee 😉