Hoe de moderne advocaat van 2021 zal overwinnen

Het jaar 2020 zal zeker de geschiedenisboeken ingaan als een gedenkwaardig jaar, boven alles gekenmerkt door onzekerheid en instabiliteit. Terwijl de wereld worstelde met de impact van de covid-19 pandemie, stonden technologie en winstgevendheid bovenaan de agenda van zowel de Europese Unie als de advocatuur. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, de winstgevendheid te behouden en productiviteit op afstand mogelijk te maken, moesten bedrijven en advocaten snelle beslissingen nemen om altijd en overal toegang tot systemen mogelijk te maken en om procesverbeteringen te versnellen voor een betere efficiëntie. Veel technologieën die het afgelopen jaar geïmplementeerd werden, hebben in een snel tempo plaatsgevonden aangezien virtueel werk en samenwerking met klanten van cruciaal belang waren voor de voortzetting van projecten, zaken en processen binnen de advocatuur.

De klassieke advocaat heeft door de jaren heen een metamorfose ondergaan dat eind 2020 leidde tot de moderne advocaat. Zonder twijfel willen de meesten van ons 2020 vergeten, maar de stellingen laten zien hoe nieuwe zakelijke beperkingen ook juist een positieve impact kunnen hebben in de juridische sector. De moeilijkheden die ontstonden hebben de benadering van digitale innovatie door bedrijven in de advocatuur versneld.           

1. Investeringen in de technologie zullen het concurrentievermogen stimuleren

De competitie onder advocatenkantoren is aan het veranderen. Door de omarming van technologie, kunnen advocaten creatiever en dus succesvoller inspelen op de onderlinge concurrentiestrijd. Kantoren zullen de manier waarop ze hun juridische diensten aanbieden moeten heroverwegen om de komende jaren een duurzame en winstgevende praktijk neer te zetten. Advocatenkantoren die in technologie investeren om de efficiëntie te verhogen, kosten te verlagen en risico’s te verkleinen, zullen absoluut succesvoller zijn.          

2. Disruptie blijft aanhouden en zal plaatsmaken voor nieuwe bedrijfsmodellen voor advocatenkantoren

In tijden van aanhoudende crisis beginnen managementteams met een zoektocht naar alternatieve businessmodellen. In het jaar 2020 is er volgens Corcoran Consulting Group een toename te zien in samenwerkingen met juridische afdelingen en externe legal tech-partijen. Tevens is er meer besef bij de Orde van Advocaten over het feit dat ze de gilde niet kunnen beschermen tegen innovatie.
-Tim Corcoran, Corcoran Consulting Group    

3.     De omarming van technologie zal versnellen

De digitale transformatie in de advocatuur wordt door de pandemie in een versnelling gezet. De technologie, ofwel legal tech, zal zich aanpassen aan de snelheid waarmee advocaten technologie omarmen. Juridische processen, ongeacht de geografische locatie, zullen worden verfijnd met oog op de implementatie van de allernieuwste technologie in de nabije toekomst.
-David Galbenski, Lumen Legal

4. Advocatenkantoren zullen zich vestigen in het “nieuwe normaal” van digitalisatie en virtualisatie

Het jaar 2021 is het jaar waarin de moderne advocaat het ‘nieuwe normaal’ zal accepteren. Naar verwachting zal er minder behoefte zijn aan kantoorruimte en zullen de advocaten zich flexibeler opstellen om te kunnen anticiperen op onverwachte veranderingen. Zoals elk ander kantoor in welke industrie dan ook, zal de nadruk blijven liggen op productiviteit en winstgevendheid. Hoewel het doel hetzelfde blijft, verandert het middel door de pandemie.        

De moderne advocaat zal meer vanuit huis werken. De beschikbare ruimte in het hoofdkantoor zal gebruikt worden voor geavanceerde en online cliëntafspraken en nieuwe trainingsfaciliteiten voor advocaten.
-Andy Stokes, Andy Stokes Consulting Ltd

5. Slim gebruik van data gaat voor veel kantoren voor verbeteringen zorgen in zowel productiviteit als efficiëntie

Slimme advocatenkantoren zullen meer data-driven beslissingen nemen. Ook omvat dit beslissingen op basis van de ervaring van cliënten. Cliënten laten gegevens achter waar een moderne advocaat op kan voortborduren. Advocatenkantoren zullen deze gegevens gebruiken om processen te verbeteren, hun gedrag aan te passen en zakelijke beslissingen te begeleiden.
-Marie Burgess, Aderant54pp

6. Advocaten zullen steeds vaker samenwerken met externe partijen

Niet alleen voor de inrichting van hun IT-omgeving, Marketing en Website, maar ook voor dossier gerelateerde werkzaamheden. Door een team van consultants en specialisten dichtbij te hebben, kan een kantoor sneller reageren op een urgente cliëntvraag. Daarnaast worden werkzaamheden dusdanig complex dat IT-specialisten nodig zijn om bepaalde vraagstukken voor advocaten en juristen op te lossen.

7. Welzijn wordt een prioriteit        

De pandemie heeft ons laten inzien dat zowel ons fysieke als emotionele welzijn kwetsbaar is. Men zal mentaal welzijn niet alleen definiëren als een altruïstische waarde, maar ook als een economische waarde. Het management van advocatenkantoren zullen meer aandacht moeten besteden aan de gesteldheid van hun advocaten en personeel. Emotioneel en fysiek sterke en gezonde mensen leveren betere prestaties, bieden meer economische stabiliteit en zijn daardoor duurzaam voor het kantoor.
-Renee Branson, RB Consulting

8. De huidige noodzaak naar aanpassingsvermogen zal leiden tot meer omarming van verandering     

Dankzij een jaar waarin aanpassingsvermogen een cruciaal element was, staat de moderne advocaat meer open voor verandering. Kantoren zullen zich concentreren op hun strategie en deze zullen krachtiger zijn dan in het verleden. Slimme groei zal een sterke rol spelen in veel strategieën. Er wordt een toename verwacht in het aantal bedrijfsfusies.
-Lisa Smith, Fairfax Associates

9. Waar voorheen afkeer van was, omarmt de moderne advocaat steeds meer de nieuwe manier van werken

2020 heeft een enorme impact gehad op de acceptatie van legal tech en software bij advocaten. De pandemie en het gedecentraliseerd werken hebben veel bedrijven gedwongen hun manier van werken om te gooien. In de beginfase van de pandemie waren er uitdagingen, maar naarmate de tijd vorderde, zie je steeds meer advocaten neigen naar een paperless-office en meer openstaan voor zowel interne als externe samenwerkingen.   

Advocaten hebben tijdens de pandemie veiligheidsmaatregelen genomen en het comfort voor de cliënt vergroot door bijvoorbeeld software in huis te halen dat videobellen eenvoudiger maakt of software waarmee contracten digitaal ondertekend kunnen worden. De flexibiliteit en reactievermogen van de moderne advocaat nemen toe.  Kantoren zullen zich beter kunnen navigeren door lastige klantrelaties.    
-Sheila Blackford, Oregon State Bar Professional Liability Fund

10. De moderne advocaat zal zegevieren

In het jaar 2020 hebben tech-savvy advocaten een voorsprong opgebouwd. Deze voorsprong zal uitgebreid worden in 2021 wanneer blijkt dat we nooit meer teruggaan naar de ouderwetse manier van werken. Zelfs bij een mogelijke inperking van de pandemie zullen kantoren niet terugvallen naar oude werkwijzen. De moderne advocaat zal minder in de toekomst gaan gissen en meer om zich heen gaan kijken naar wat er al bestaat.
– Tjeu Cox & Remco Visser, IT Factor