Interview – Legalsense: Data gedreven sturen bij NewGround Law

In de moderne wereld is informatie goud waard. Maar zonder de juiste tools om die informatie te analyseren en te visualiseren, kan het zijn waarde verliezen. Dit is een verhaal over hoe IT Factor het advocatenkantoor NewGround Law transformeerde met een op maat gemaakt Power BI dashboard.

Achtergrond

NewGround Law, een vooraanstaand advocatenkantoor – ‘breaking new ground in real estate law’ – stond voor een uitdaging. Ondanks dat ze toegang hadden tot een schat aan data uit hun praktijkmanagementsysteem Legalsense en financiële systeem Twinfield, misten ze de tools om deze data te analyseren. Hierdoor liepen ze mogelijk waardevolle inzichten mis die hun bedrijfsvoering konden verbeteren.

Oplossing

Dat is waar IT Factor in beeld kwam. IT Factor begreep de behoeften en uitdagingen van NewGround Law en stelde voor een Management dashboard in Power BI te ontwikkelen. Dit dashboard visualiseert alle informatie die het management graag inziet in bruikbare en begrijpelijke inzichten volledig naar de wensen van NewGround Law.

Legalsense & Twinfield data

Het proces begon met een analyse van de gegevens uit Legalsense en Twinfield, waarbij data uit Legalsense leidend was. Door de moderne API van Legalsense kon IT Factor op een veilige en gestandaardiseerde manier data uit Legalsense exporteren. Bovendien heeft IT Factor een partnership met Legalsense en verstrekken zij regelmatig feedback over de API, wat heeft bijgedragen aan een nog vlotter verloop van het proces.

Resultaten

Vervolgens ontwikkelden we een interactief dashboard dat deze inzichten op een gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke manier presenteert en elke nacht automatisch refresht. Dankzij het nieuwe dashboard kan NewGround Law:

  • Beter zicht hebben op de gehele financiële reis van tijdsregel tot factuurbetaling. 
  • Efficiënter sturen door sneller en nauwkeuriger beslissingen te nemen op basis van real-time gegevens: nooit meer wachten op informatie tot het eind van de maand na de declaratieronde.
  • Potentiële uitdagingen of trends vroegtijdig identificeren.
  • Betere strategieën formuleren voor klantenwerving en -behoud door een analyse van hun klantgegevens.

Conclusie

In de steeds competitievere wereld van vandaag is het essentieel voor kantoren om voorop te lopen als het gaat om data gedreven besluitvorming. Dankzij de expertise van IT Factor en technische mogelijkheden van Legalsense kon NewGround Law dit realiseren en we zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan dit kleine succes.