The fastest contract drafting experience ever made

Henchman stelt clausules voor binnen Microsoft Word uit uw database. Sinds januari 2022 zijn IT Factor en Henchman partners om Nederlandse advocaten van ’the fastest contract drafting experience’ te voorzien. 

Henchman gif

Henchman is een invoegtoepassing voor Microsoft Word die u ondersteunt bij het opstellen van contracten. Eerder geschreven clausules en definities uit uw contractenarchief worden opgehaald en deze clausules worden direct weergeven binnen uw vertrouwde Microsoft Word-omgeving.

Zonder Henchman

  • Lastig om knowledge management toe te passen.
  • Er wordt veel tijd gespendeerd aan het bladeren door folders en contracten.
  • Heel veel vensters openstaan.

Met Henchman

  • AI-powered clausule analyse.
  • Geen setup. Geen onderhoud.
  • Vind clausules in secondes.
  • Vind en gebruik collega’s precedents.
  • Werken in één omgeving, in Microsoft Word.

Traditionele manier van contract drafting

5% from scratch

5% van de contracten worden opgesteld op basis van een volledig nieuw bestand.

65% from precedent

65% van de contracten worden opgesteld op basis van een precedent. Hier wordt vaak extensief gezocht in de database naar oude contracten. "In welk contract had ik die clausule ookalweer gebruikt?"

30% from template

Ten slotte wordt 30% van de contracten opgesteld op basis van een template. Het grote probleem bij het gebruik van templates is dat ze snel verouderen...